Pristupačnost

Font za disleksiju

Tamni prikaz

Veličina fonta

heading

Raspored nastave

Izvanredni studiji

Prijediplomski stručni studij

Bilinogojstvo - Ratarstvo

Zootehnika

Vinogradarstvo,vinarstvo,voćarstvo

Prijediplomski sveučilišni studij

Agroekonomika

Bilinogojstvo

Hortikultura

Mehanizacija

Zootehnika

Izborni moduli - konzultativno

Diplomski studij

Agroekonomika

Bilinogojstvo - Biljna proizvodnja

Bilinogojstvo - Ishrana bilja i tloznanstvo

Bilinogojstvo - Oplemenjivanje bilja i sjemenarstvo

Bilinogojstvo - Zaštita bilja

Ekološka poljoprivreda

Mehanizacija

Povrćarstvo i cvjećarstvo

Vinogradarstvo i vinarstvo

Voćarstvo

Zootehnika - Hranidba domaćih životinja

Zootehnika - Lovstvo i pčelarstvo

Zootehnika - Specijalna zootehnika